Regijski NVO center

Občina Kočevje: Javni poziv za izbor inovativnih turističnih produktov destinacije Kočevsko v letu 2024

Občina Kočevje objavlja Javni poziv za izbor »Inovativnih turističnih produktov destinacije Kočevsko v letu 2024«. S pozivom se bodo zbirali predlogi za inovativne turistične produkte, izmed katerih bo nagrajenih najboljših pet.

Namen javnega poziva je spodbujati turistične ponudnike iz občine Kočevje k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov v destinaciji Kočevsko. Z javnim pozivom se iščejo inovativni in komercialno zanimivi turistični produkti, ki zasledujejo smernice razvoja destinacije in imajo potencial za rast in nadaljnji razvoj. Cilj javnega poziva je tudi večja konkurenčnost turističnih ponudnikov v občini Kočevje skozi obogatitev turistične ponudbe ter povečanje obiskanosti in prepoznavnosti destinacije Kočevsko.

Med upravičenci so tudi:

društva, ki so registrirana po zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg).

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj