Regijski NVO center

Občina Sodražica: Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica za leto 2024

Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih področji:

a. Športni programi

prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

promocijski športni programi

celoletni športni programi

programi v počitnicah in pouka prostih dnevih

športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

kakovostni šport

športna rekreacijo

šport starejši

b. Delovanje športnih društev

c. Športne prireditve lokalnega pomena

d. upravljanje oz. vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi

Na razpolago je 25.000,00 EUR, rok za oddajo vlog je 19. 2. 2024 do 10. ure.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj