Regijski NVO center

Občina Metlika: Javni razpis za sofinanciranje športnih programov in ostalih področij športa v Občini Metlika za leto 2024

Občina Metlika objavlja Javni razpis za sofinanciranje športnih programov in ostalih področij športa v Občini Metlika za leto 2024.

Vloga mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter vsebovati zahtevane priloge. Vloga v zaprti kuverti mora biti označena z imenom in naslovom predlagatelja, v spodnjem levem kotu pa opremljena s pripisom »Ne odpiraj – vloga« »RAZPIS – ŠPORT 2024«.

Predlagatelji lahko vlogo oddajo najkasneje do ponedeljka, 4. 3. 2024, do 15. ure.

na voljo bo 70.000,00 evrov,

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj