Regijski NVO center

Občina Kočevje: Javni poziv za sofinanciranje izvajanja programa aktivnosti za zaščito živali na območju Občine Kočevje v letu 2024

Predmet javnega poziva je sofinanciranje izvajanja programa aktivnosti za zaščito živali na območju občine Kočevje v letu 2024.

Sofinancirajo se aktivnosti:

- za izvedbo izobraževanj ter delavnic na temo odgovornega odnosa in zaščite živali (od predšolskih in šolskih otrok do odraslih ljudi),

- na področju zagotavljanja nadzora nad reprodukcijo živali,

- sodelovanja z veterinarsko inšpekcijo in zavetiščem za zapuščene živali.

 

Višina razpisanih sredstev

Občina Kočevje ima sredstva za sofinanciranje projekta zagotovljena na proračunski postavki 3511005 – Izvajanje JGS – oskrba zapuščenih živali, konto 412000 – Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2024 znaša 1.500,00 EUR. Podprt bo en projekt, ki bo dosegel najvišje število točk.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj