Regijski NVO center

Občina Ribnica: Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica za leto 2024

Občina Ribnica je na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l.RS, št. 77/07-uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18-ZNOrg, 3/22-ZDeb in 105/22-ZZNŠPP) in Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica (Ur.l.RS, št. 13/12, 12/18, 170/20) objavila

Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica za leto 2024.

Na razpolago je 35.000 EUR, rok za oddajo vlog je 19. 3. 2024 do 12. ure.

Razpisna dokumentacija je na voljo v glavni pisarni in na spletni strani Občine Ribnica.

Podrobnejše informacije dobite na Oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti, tel. 01 837 20 23.

 

‹ nazaj