Regijski NVO center

Občina Ribnica: Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v občini Ribnica v letu 2024

Na voljo je 10.000,00 evrov.

Upravičenci do sredstev so izvajalci na področju turizma - turistična društva, ki izvajajo dejavnosti, opredeljene v javnem razpisu, na razpolago je 10.000 EUR. Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge ali osebno v glavni pisarni Občine Ribnica ali priporočeno po pošti. 

Sredstva se bodo namenila:

  • redni dejavnosti turističnih društev,
  • delovanju turističnega podmladka,
  • organiziranju čistilnih akcij v krajih, ki jih pokrivajo turistična društva ali ostali organizatorji,
  • organiziranju in sodelovanju pri organizaciji turističnih prireditev,
  • akcijam na področju ohranjanja kulturne, tehnične in naravne dediščine ter urejanju okolja,
  • za izdajo promocijskega materiala,
  • izobraževanju lokalnega prebivalstva za aktivnosti na področju turizma,
  • projektom promocije in informiranja lokalnega in širšega prebivalstva.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj