Regijski NVO center

Občina Ribnica: Javni razpis za pokroviteljstvo Občine Ribnica za leto 2024

Predmet razpisa je pokroviteljstvo prireditev, dogodkov, ekskurzij, različnih dejavnosti, priprav in izdaj knjig ali drugih publikacij oziroma zvočnih ali slikovnih posnetkov, priprav in izdelav snovnih ali nesnovnih stvari ali izvedb drugih projektov, ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih. Sofinanciralo se bo projekte, ki bodo potekali od 1. 1. do 31. 12. 2024 in upravičene stroške izvedbe projektov nastale v tem obdobju.

Razpis je odprt celo leto, skrajni rok za prijavo je 30. 9. 2024

Javni razpis je odprt od objave do porabe sredstev.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj