Regijski NVO center

Občina Trebnje: Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Trebnje za leto 2024

Sofinanciranje programov turističnih društev v občini Trebnje za leto 2024, z naslednjimi vsebinami:

- izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,

- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,

- akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja,

- organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,

- aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.

POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU:

Za sofinanciranje programov morajo prijavitelji izpolnjevati naslednje pogoje:

- da so registrirana po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg),

- da imajo sedež v občini Trebnje,

- da imajo urejeno evidenco o članstvu,

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,

- da izvajajo redno turistično dejavnost,

- da izpolnjujejo druge pogoje iz tega javnega razpisa.

Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Trebnje za leto 2024 znaša 12.000,00 EUR.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

 

‹ nazaj