Regijski NVO center

Občina Trebnje: Javni razpis za izbor in sofinanciranje športnih programov in projektov v Občini Trebnje za leto 2024

Višina razpisanih sredstev za leto 2024 je 61.000,00 EUR in sicer za naslednja področja:

- Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (19.400,00 EUR)

- Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (15.000,00 EUR)

- Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (300,00 EUR)

- Obštudijske športne dejavnosti (300,00 EUR)

- Športne prireditve (7.000,00 EUR)

- Kakovostni šport (6.000,00 EUR)

- Športna rekreacija (5.000,00 EUR)

- Šport starejših (3.000,00 EUR)

- Šport invalidov (2.000,00 EUR)

- Delovanje športnih organizacij (2.000,00 EUR)

- Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu (1.000,00 EUR)

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj