Regijski NVO center

Občina Dolenjske Toplice: Javni razpis Občine Dolenjske Toplice za sofinanciranje novih turističnih produktov v Občini Dolenjske Toplice

Cilj razpisa je finančno podpreti nove turistične produkte v občini Dolenjske Toplice, ki bodo turistom kontinuirano na voljo najmanj dve leti in bodo prispevali k povečanju turističnega obiska in trajnostnem razvoju v destinaciji Dolenjske Toplice.

Turistična dejavnost postane gospodarska dejavnost, ko generira nova delovna mesta in ostale oblike dela, ki z dodano vrednostjo omogočajo nadaljnjo rast in razvoj. Turizem je  pomembna družbena dejavnost, ki vpliva na razvoj občine in celotne regije. Utrjuje prepoznavnost ter s tem krepi blagovno znamko in njegovo identiteto v širši regiji.

Na voljo bo 12.000,00 evrov, med upravičenimi prijavitelji pa so tudi društva ali druge organizacije (zasebni zavod, agencija, zveza in drugo).

Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Polona Vrtar;  tel. 07 38 45 189;  polona.vrtar@dolenjske-toplice.si .

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj