Regijski NVO center

Občina Mokronog-Trebelno: Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2024

Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 15. aprila 2024, do 14. ure na naslov Občina Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog. Pošiljke oddane po pošti morajo biti  oddane s priporočeno pošto najkasneje 13.04.2024 (datum poštnega žiga 13.04.2024).

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:

 »NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – NALOŽBE (posodabljanje)«

 »NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – POMOČ ZA PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ«

»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – DELOVANJE DRUŠTEV«

Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oz. ne bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj