Regijski NVO center

Občina Mokronog-Trebelno: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2024

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI MOKRONOG-TREBELNO ZA LETO 2024

Vloge na javni razpis je potrebno oddati v zaprti kuverti najkasneje do 15. 4. 2024 do 14.00 ure. Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje z datumom 13. 4. 2024.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in ustrezno označene. Na prednji strani mora biti izpisano: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, s pripisom »Ne odpiraj – vloga TURIZEM«. Na hrbtni strani mora biti naziv in naslov vlagatelja. Zainteresirani prosilci morajo oddati vlogo na prijavnem obrazcu, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.

Na voljo bo 12.000,00 evrov.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

 

‹ nazaj