Regijski NVO center

Občina Mokronog-Trebelno: Javni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2024

Predmet javnega razpisa so naslednji programi oziroma vsebine:

športni programi,

razvojne dejavnosti v športu,

organiziranost v športu,

športne prireditve in promocija športa,

športni objekti in površine za šport v naravi.

Vloge na javni razpis je potrebno oddati v zaprti kuverti najkasneje do 15. 4. 2024 do 14.00 ure. Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje z datumom 13. 4. 2024.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in ustrezno označene. Na prednji strani mora biti izpisano: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, s pripisom »NE ODPIRAJ – VLOGA, PRIJAVA NA JR ŠPORT«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

 

‹ nazaj