Regijski NVO center

Občina Mokronog-Trebelno: Javni poziv za sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2024

Predmet javnega poziva je sofinanciranje izvajanja projektov, ki niso zajeti v programih drugih razpisov Občine Mokronog-Trebelno in:

- utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (prispevajo k spodbujanju medčloveškega sožitja in dialoga, k ohranjanju kulturne, naravne, verske in narodnostne dediščine ter izročila),

- pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb občanov,

- pomenijo izboljšanje procesov in pogojev delovanja ter življenja v občini,

- pomenijo lažjo dostopnost storitev občanov,

- promovirajo občino, njene kraje in prebivalce, prispevajo k prepoznavnosti občine, ohranjanju tradicije in lokalnega izročila,

- so neposredno vezane na medobčinsko, medregijsko, državno in mednarodno sodelovanje.

Na voljo bo 16.000,00 evrov.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

 

‹ nazaj