Regijski NVO center

Občina Loški Potok: Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v občini Loški Potok za leto 2024

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Iz sredstev občinskega proračuna se bodo sofinancirali:

  • ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE:

-          športna vzgoja predšolskih otrok,

-          interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok,

-          športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,

  • ŠPORTNA REKREACIJA
  • ŠPORTNE PRIREDITVE

 SKUPNA RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV: 13.000,00 EUR, od tega:

  • ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE – 5.000,00 EUR
  • ŠPORTNA REKREACIJA – 5.000,00 EUR
  • ŠPORTNE PRIREDITVE – 3.000,00 EUR

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj