Regijski NVO center

Občina Loški Potok: Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Loški Potok za leto 2024

PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

• redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij oziroma kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost ali se ukvarjajo s kulturnimi dejavnostmi

• kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske populacije, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe

• kulturne prireditve v občini, ki so namenjene občanom in so v interesu občine ter sodelovanje na prireditvah izven občine

• ostali kulturni projekti (izdaja knjig in publikacij, avdio in video produkcija …)

Za kulturne programe se štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske in filmske dejavnosti in kulturne dediščine ter obujanje starih običajev.

RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV: 13.000,00 EUR.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj