Regijski NVO center

Občina Loški Potok: Javni razpis za pokroviteljstvo ter financiranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Loški Potok v letu 2024

Proračunska sredstva Občine Loški Potok za pokroviteljstvo se dodeljujejo upravičencem v skladu s Pravilnikom o pokroviteljstvu ter financiranju drugih društvenih dejavnosti v občini Loški Potok.

Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so:

– Fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini;

– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če projekt organizirajo na območju naše občine;

– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihov projekt, ki je organiziran izven občine, pomemben za občino oziroma naše občane in vključuje tudi naše občane.

Posamezna fizična ali pravna oseba je za posamezni projekt praviloma lahko le enkrat upravičena do proračunskih sredstev. Pogoj za fizično osebo je, da je registrirana kot samostojni podjetnik.

Občina je lahko pokrovitelj prireditev in dogodkov, različnih dejavnosti, priprav in izdelav snovnih ali nesnovnih stvari ali izvedb ter drugih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih.

Sredstva iz prvega odstavka tega člena se namenjajo za sofinanciranje projektov:

– ki promovirajo občino, njene prebivalce in kraje oziroma širijo njene razvojne potenciale;

– ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote ter prispevajo k ohranjanju naše naravne, kulturne, verske in narodnostne dediščine ter izročila;

– ki vzpodbujajo prostovoljstvo in udeleževanje v skupinah na različnih področjih;

– ki so neposredno vezani na gostovanje skupin iz sosednjih krajev in drugod iz Slovenije ter iz tujine, zlasti še na dejavnost slovenskih zamejskih in zdomskih društev;

– ki so neposredno vezani na medobčinsko, medregijsko in mednarodno sodelovanje;

– ki jih organizirajo mladi ali so namenjene koristnemu preživljanju prostega časa mladih;

– ki utrjujejo spoznavanje, sodelovanje in druženje med družbeno aktivnimi občani.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj