Regijski NVO center

MO Novo mesto: Javni razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2024, 2. razpisni rok

Mestna občina Novo mesto bo za sofinanciranje programov in delovanja organizacij v skladu z njihovimi letnimi programi dela ter novih oz. enkratnih projektov v 2. razpisnem roku podelila sredstva za leto 2024 za naslednja področja delovanja:

A. kultura v skupni višini do 55.000 EUR, projekti in program,

B. mladina v skupni višini do 18.600 EUR, projekti in program,

C. socialno in zdravstveno varstvo v skupni višini do 25.000 EUR, projekti in program,

Č. šport v skupni višini do 10.000 EUR, projekti in program,

D. dogodki in prireditve v novomeški občini v skupni višini do 31.000 EUR, projekti in program,

E. medobčinsko in mednarodno sodelovanje v skupni višini do 11.250 EUR, projekti in program,

F. delovanje ostalih društev in organizacij v skupni višini do 3.000 EUR, projekti in program,

G. turizem v skupni višini do 17.000 EUR, projekti,

H. prireditve, ki imajo pomen za turistično promocijo občine v skupni višini do 25.000 EUR, projekti,

I. oživljanje mestnega jedra v skupni višini do 8.000 EUR, projekti,

J. okolje in prostor v skupni višini do 3.500 EUR, projekti.

Vsak vlagatelj lahko v okviru enega razpisnega roka na javnem razpisu kandidira zgolj z eno Enotno digitalno vlogo. Celotno zahtevano dokumentacijo, ki vsebuje vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji za posamezna področja (področja od A do K), vlagatelj odda elektronsko preko obrazca, dostopnega na www.novomesto.si.

Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, oddane elektronsko, do vključno ponedeljka, 29. 4. 2024 do 23:59 za drugi razpisni rok ter do vključno ponedeljka, 30. 9. 2024 do 23:59 za tretji razpisni rok.

Razpisno dokumentacijo in več informacij boste našli TUKAJ.

‹ nazaj