Regijski NVO center

Občina Metlika: Javni razpis za izbiro in sofinanciranje redne ljubiteljske kulturne dejavnosti in kulturnih programov na območju občine Metlika za leto 2024

Občina Metlika objavlja javni razpis za izbiro in sofinanciranje redne ljubiteljske kulturne dejavnosti in kulturnih programov na območju občine Metlika za leto 2024.

Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah z oznako »Kulturni programi 2024, ne odpiraj - vloga«, na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.

Na voljo je 38.000,00 evrov.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj