Regijski NVO center

Občina Ribnica: Javni poziv za sofinanciranje prepoznavnih destinacijskih prireditev

Občina Ribnica objavlja Javni poziv za sofinanciranje prepoznavnih destinacijskih prireditev.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje prepoznavnih destinacijskih prireditev, ki imajo na področju turističnih dogodkov turistični potencial in predstavljajo možnost za razvoj ter prispevek k izvajanju Strategije trajnostnega razvoja turizma v občini Ribnica.

Z javnim pozivom so razpisana nepovratna sredstva v višini 23.000 EUR iz proračuna Občine Ribnica, sredstva pa se morajo porabiti najmanj do konca leta 2024.

Upravičenci lahko vloge na javni poziv predložijo najkasneje do 18.4.2024 do 13. ure. Za pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo prispele do roka na sedež Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica v fizični obliki ali pa v elektronski obliki v varni elektronski naslov Občine Ribnica: obcina@ribnica.si

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj