Regijski NVO center

Občina Mokronog-Trebelno: Javni poziv za vzdrževanje vojnih grobišč na območju Občine Mokronog-Trebelno za leto 2024

Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog objavlja Javni poziv za vzdrževanje vojnih grobišč na območju Občine Mokronog-Trebelno za leto 2024.

Predmet javnega poziva je izvedba rednih vzdrževalnih del v letu 2024 na vojnih grobiščih, ki se nahajajo na območju Občine Mokronog Trebelno, in sicer za:

- vojno grobišče na pokopališču na Trebelnem, posvečeno 43 neznanim borcem,

- vojno grobišče na pokopališču v Mokronogu, posvečeno 15 padlim partizanom,

- vojno grobišče v Vrhu nad Mokronogom in

- vojno grobišče na pokopališču v Belem Griču.

Rok za oddajo ponudbe je 19. 4. 2024.

Ponudniki oddajo ponudbo na enega od naslednjih načinov:

- po pošti na naslov: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog,

- osebno v glavni pisarni na naslovu naročnika vsak delovni dan do roka, določenega za oddajo ponudb ali

- po e-pošti na naslov: obcina@mokronog-trebelno.si do roka, določenega za oddajo ponudb.

Več informacij boste našli TUKAJ.

 

‹ nazaj