Regijski NVO center

Občina Trebnje: Javni poziv za sofinanciranje organizacije večjih prireditev in dogodkov, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Trebnje za leto 2024

Predmet javnega poziva je sofinanciranje večjih prireditev in dogodkov, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Trebnje in prispevajo k promociji Občine Trebnje (v nadaljevanju: občina) ter večajo njeno prepoznavnost v lokalnem in državnem okolju.

(2) Občina bo prireditve in dogodke v okviru tega javnega poziva podpirala v skladu z naslednjimi cilji:

- podpora organizacijam, skupinam in posameznim ustvarjalcem, ki delujejo na območju občine in pomembno prispevajo k razvoju in prepoznavnosti občine,

- prispevek k promociji občine,

- večanje prepoznavnosti občine v lokalnem in državnem okolju,

- dopolnjevanje kulturnega, športno-rekreacijskega in družabnega življenja v občini,

- revitalizacija javnih površin in vzpostavljanje novih prizorišč v občini.

(3) Obravnavane bodo vloge za prireditve in dogodke, ki se bodo izvajali in zaključili v letu 2024.

II. UPRAVIČENCI

(1) Pravico do sofinanciranja večjih prireditev in dogodkov v letu 2024 imajo:

- zavodi, društva in druge nevladne organizacije, ki z vpisom v register, ustrezno evidenco ali ustrezni razvid ali na podlagi zakona pridobijo status pravne osebe in imajo sedež v občini;

- zavodi, društva in druge nevladne organizacije s statusom pravne osebe, s sedežem izven občine, ki organizirajo in izvedejo prireditev ali dogodek na območju občine.

Na voljo bo 10.000,00 evrov.

Več informacij boste našli TUKAJ.

‹ nazaj