Regijski NVO center

Občina Trebnje: Javni poziv za sofinanciranje prireditev ali projektov veteranskih organizacij, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Trebnje za leto 2024

Predmet javnega poziva je sofinanciranje prireditev ali drugih projektov veteranskih organizacij (veterani, borci, invalidi vojne,…), ki niso zajeti v drugih razpisih Občine Trebnje.

Prijavitelj lahko prijavi največ dve prireditvi oz. projekta.

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM POZIVU

Pravico do sofinanciranja prireditev ali projektov, ki so predmet tega poziva imajo:

- društva in druge nevladne organizacije, ki z vpisom v register, ustrezno evidenco ali ustrezni razvid ali na podlagi zakona pridobijo status pravne osebe in imajo sedež v občini Trebnje.

Na voljo je 1.000,00 evrov.

Več infomracij boste našli TUKAJ.

‹ nazaj