Regijski NVO center

Občina Metlika:Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Metlika za leto 2024

Občina Metlika objavlja Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Metlika za leto 2024.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Metlika za leto 2024. Pomoč za ukrepe po javnem razpisu mora imeti spodbujevalni učinek, zato mora biti vloga vložena pred izvajanjem ukrepa (investicije).

Vloge morajo biti oddane najkasneje do vključno 17. 6. 2024 osebno ali s priporočeno pošto, s predpisano dokumentacijo,  v zaprti ovojnici, opremljene z imenom, priimkom in naslovom pošiljatelja in z oznako: »Ne odpiraj - Javni razpis - Pospeševanje kmetijstva« na naslov Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj