Regijski NVO center

Občina Trebnje: Javni poziv za izbiro organizatorja praznovanja »Praznik Občine Trebnje 25. junij«

Predmet javnega poziva je izbira organizatorja (izvajalca) šestnajstega praznovanja »PRAZNIK OBČINE TREBNJE 25. JUNIJ«.

Praznovanje je namenjeno obeležitvi občinskega praznika, ki bo predvidoma potekalo v ponedeljek, 24. junija 2024, v Parku likovnih samorastnikov Trebnje (v primeru dežja v Kulturnem domu Trebnje) in bo vsebovalo: slavnostno prireditev s kulturnim programom in podelitvijo občinskih priznanj.

Priznanja in plakete niso predmet javnega poziva.

POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM POZIVU:

Na javni poziv se lahko prijavijo kulturna društva, sklad, zveza in ostale ustanove, ki so registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti in izpolnjujejo naslednje pogoje:

imajo sedež v občini Trebnje;

prijavljeni program mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo za prijavljen kulturni program in zagotovljene druge vire financiranja;

prijavitelji morajo imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa;

prijavitelji niso pridobili sredstev za sofinanciranje projekta na osnovi drugih razpisov Občine Trebnje.

Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto 2024 in je namenjena za predmet tega javnega poziva, znaša do 11.000,00 EUR.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj