Regijski NVO center

Občina Metlika: Javni razpis za sofinanciranje socialno zdravstvenih programov v občini Metlika za leto 2024

 

Občina Metlika objavlja javni razpis za sofinanciranje socialno zdravstvenih programov v občini Metlika za leto 2024.

Skrajni ROK za oddajo prijav je 21. 6. 2024.

Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah z oznako »Socialnozdravstveni programi 2024, NE ODPIRAJ – VLOGA« ter navedbo imena in naslova prijavitelja.

Razpisna dokumentacija zajema:

- besedilo javnega razpisa,

- obrazec 1 – Podatki o prijavitelju,

- obrazec 2 – Prijava programa,

- obrazec 3 – Izjava prijavitelja,

- merila za vrednotenje programov,

- vzorec pogodbe.

Na voljo je TUKAJ.

‹ nazaj