Regijski NVO center

Občina Škocjan: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kmetijske dejavnosti v Občini Škocjan za leto 2024

Predmet javnega razpisa so sredstva proračuna Občine Škocjan, ki so namenjena za sofinanciranje programov za izvajanje kmetijske in kmetijstvu vzporedne dejavnosti izvajalcev, ki delujejo na območju Občine Škocjan, kjer imajo tudi svoj sedež. Izjema velja za društva, ki imajo lahko svoj sedež tudi izven območja Občine Škocjan, njihovi člani pa so tudi občani Občine Škocjan.

Višina sredstev, namenjenih za delovanje izvajalcev na področju kmetijskih in kmetijstvu vzporednih dejavnosti je 7.000,00 EUR in so namenjena financiranju naslednjih programov:

Ø programi kmetijskih in kmetijstvu vzporednih dejavnosti izvajalcev, ki imajo sedež v Občini Škocjan ali

Ø programi kmetijskih in kmetijstvu vzporednih dejavnosti izvajalcev, ki imajo sedež izven območja Občine Škocjan, njihovi člani pa so tudi občani Občine Škocjan.

Sredstva se namenijo za redno dejavnost izvajalcev ter za sofinanciranje posameznih aktivnosti in projektov.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

 

 

‹ nazaj