Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Ministrstvo za šolstvo in šport: Javni razpis za sofinanciranje projektov društev v šolskem letu 2010/2011

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki jih izvajajo društva na področju naravoslovja, tehnike in tehnologije ter družboslovja (projekti, povezani s 70. obletnico upora proti okupatorju in 20. obletnico neodvisnosti države), in so v skladu s cilji vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, navedenimi v 2. členu ZOFVI.

Na javni razpis se lahko prijavijo društva, ki: • imajo registrirano dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja, • izvajajo projekte na področju naravoslovja ali tehnike in tehnologije ali družboslovja, ki so v skladu s cilji vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, navedenimi v 2. členu ZOFVI, • v prijavljenem projektu kot ciljno skupino vključujejo učence ali dijake, ki morajo imeti aktivno vlogo pri izvedbi projekta, • v prijavi projekta zagotovijo iz lastnih oziroma drugih virov višino sredstev, ki bo skupaj s predvidenim deležem sofinanciranja po tem javnem razpisu zadoščala za izvedbo celotnega projekta, • so v primeru, da so bila pogodbena stranka ministrstva v letu 2009/2010, izpolnila vse svoje obveznosti do ministrstva na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov društev v šolskem letu 2009/2010.

Vrednost razpisa znaša 79.560,00 EUR.
Zneski in deleži financiranja: Ministrstvo bo sofinanciralo posamezni projekt največ do 50% njegove predvidene vrednosti, vendar največ v višini 4.000,00 EUR.

‹ nazaj