Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Ministrstvo za gospodarstvo: Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij

Namen javnega razpisa je vzpodbujanje izvedbe aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, ki se nanašajo na izvajanje operativnih, razvojnih, distribucijskih in promocijskih funkcij, ki bodo spodbudile razvoj turizma v turističnih destinacijah. Ministrstvo za gospodarstvo želi s tem javnim razpisom ob upoštevanju Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega turizma 2007-2011 zagotoviti ključne pogoje za pospešen razvoj turizma v turističnih destinacijah in okrepiti povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenskega turizma.

Informativni dan, na katerem lahko upravičenci pridobijo več informacij, bo v sredo, 2. 6. 2010, ob 9.30 uri na Ministrstvu za gospodarstvo.

Razpis bo odprt do porabe sredstev.

Prvo odpiranje prispelih vlog bo 17.6.2010. Naslednja odpiranja bodo 30.9.2010 in 28.2.2011.
Upravičeni prijavitelji: Na razpisu se lahko prijavi ena regionalna destinacijska organizacija iz ene razvojne regije (izjema razvojne regije z več kot 30 občinami), ki ima obliko zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, neprofitne regionalne razvojne agencije ali druge neprofitne organizacije, ki deluje na področju turizma. Za izvajanje funkcij regionalne destinacijske organizacije morajo prijavitelji pridobiti soglasje javne, zasebne in civilne sfere.

Zneski in deleži financiranja: Do 60% upravičenih stroškov.

‹ nazaj