Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Kočevje: SOFINANCIRANJE PROGRAMA – MAČKARADA V KOČEVJU 2011

Predmet razpisa je sofinanciranje programa javne prireditve Kočevska mačkarada 2011, ki jih pripravljajo pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, združenj in javnih zavodov, gospodarske družbe ind (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti).

Prijavitelji: društva, klubi, združenja, javni zavodi in drugi subjekti, če:
• so registrirani in imajo dejavnost, ki je predmet razpisa opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
• imajo sedež ali podružnico v občini Kočevje,
• nosilec prireditve deluje vsaj eno leto,
• imajo zagotovljena tudi lastna sredstva za organizacijo prireditve,
• ima nosilec prireditve zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,
• program prireditve izkazuje jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov za izvajanje programa.

Vrednost vseh razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programa je po Sklepu o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje v obdobju januar - marec 2011 3.000,00 EUR. Po sprejetju proračuna Občine Kočevje se lahko sredstva minimalno povečajo.

 

 

 

 

 

‹ nazaj