Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

EACEA: Program Kultura (2007 - 2013): Program Kultura (2007–2013): Sklop 1.2.2. Projekti literarnega sodelovanja

Predmet javnega razpisa: Ta sklop se nanaša na podporo prevajalskim projektom. Cilj podpore EU literarnemu prevajanju je krepitev poznavanja literature in literarne dediščine drugih Evropejcev s spodbujanjem kroženja literarnih del med državami. Založbam se lahko dodelijo podpore za prevode in izdajo leposlovnih del iz enega evropskega jezika v drugega.

Upravičeni prijavitelji: V programu lahko sodelujejo vse kategorije kulturnih izvajalcev, če svoje kulturne dejavnosti izvajajo v neprofitne namene. Avdiovizualne kulturne industrije in dejavnosti (vključno s filmskimi festivali), ki so vključene že v programu MEDIA, niso upravičene v programu Kultura. Vseeno so organizacije, katerih glavna dejavnost spada na avdiovizualno področje in ki svoje dejavnosti izvajajo v neprofitne namene, upravičene v okviru sklopa 2 programa Kultura, kategorija „mreže“, saj v programu MEDIA take podpore ni.

Vrednost razpisa: 2.915.371,00 EUR

Zneski in delež financiranja: Na voljo so sredstva v višini od 2 000 EUR do 60 000 EUR, vendar je podpora Skupnosti omejena na največ 50 % skupnih upravičenih stroškov.

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj