Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

EACEA: Evropa za državljane (2007–2013): Akcija 2 - „Aktivna civilna družba v Evropi“, Ukrep 3: Podpora projektom, za katere dajo pobudo organizacije civilne družbe

Predmet razpisa: Ta ukrep podpira konkretne ukrepe, ki jih sprožijo organizacije civilne družbe s sedežem v sodelujočih državah, ki delujejo na evropski, državni, regionalni ali lokalni ravni, v zvezi z vprašanji skupnega interesa, povezanimi s prednostnimi nalogami in cilji programa. Projekti na podlagi tega ukrepa morajo biti usmerjeni v teme splošnega evropskega interesa, pri tem pa morajo posebno pozornost posvečati učinku evropskih politik.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo organizacije civilne družbe, ki izpolnjujejo v razpisu navedene pogoje. Projekt mora vključevati organizacije iz vsaj dveh sodelujočih držav, od katerih je vsaj ena država članica EU. Organizacije splošnega evropskega interesa, ki so bile izbrane za prejetje dotacije za poslovanje v letu 2012 na podlagi ukrepov 1 in 2 akcije 2, niso upravičene do financiranja na podlagi tega ukrepa v letu 2012.

Vrednost razpisa: 2.807.000,00 EUR

Trajanje projekta: Do 18 mesecev.

Zneski in deleži financiranja: Od 10.000,00 EUR do 150.000,00 EUR, do 70 % upravičenih stroškov.

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj