Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike: Drugi program ukrepov Skupnosti na področju zdravja (2008–2013) - Razpis za oddajo vlog 2012

Predmet razpisa: Odprt je razpis za oddajo vlog „Zdravje – 2012“ znotraj okvira drugega programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja (2008–2013).

Ta razpis sesestoji iz naslednjih delov: - razpis za zbiranje predlogov za dodelitev finančnega prispevka za posebne ukrepe v obliki projektov, - razpis za zbiranje predlogov za dodelitev finančnega prispevka za posebne ukrepe v obliki konferenc, - razpis za zbiranje predlogov za dodelitev finančnega prispevka za delovanje nevladnih organov in specializiranih mrež (donacije za poslovanje), - povabilo državam članicam in sodelujočim državam, da predložijo skupne ukrepe.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo tudi nevladna telesa in specializirane mreže, ki izpolnjujejo v razpisu navedene pogoje. Sodelujoče države: (a) države EFTA/EGP v skladu s pogoji, določenimi v Sporazumu o EGP; in (b) tretje države, zlasti države, za katere se uporablja evropska sosedska politika, države, ki so zaprosile za članstvo, države kandidatke ali države pristopnice k članstvu v Evropski uniji ter države Zahodnega Balkana, ki so vključene v proces stabilizacije in pridruževanja, v skladu s pogoji iz zadevnih bilateralnih ali multilateralnih sporazumov, ki vzpostavljajo splošna načela za njihovo sodelovanje v programih Skupnosti.

Vrednost razpisa: 15.467.182,00 EUR

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj