Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Evropska komisija, GD za pravosodje, svobodo in varnost: Daphne III - Call for Proposals - Action Grants 2011-2012

Predmet razpisa: Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru posebnega programa za preprečevanje nasilja nad otroki, mladimi in ženskami in boj proti njemu ter za zaščito žrtev in ogroženih skupin za obdobje 2007–2013 (program Daphne III) objavil razpis za sofinanciranje transnacionalnih projektov, ki prispevajo k doseganju enega ali več splošnih ter specifičnih ciljev programa.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo zasebne ali javne organizacije in institucije, nevladne organizacije, regionalni in lokalni organi na ustrezni ravni ter univerzitetni oddelki in raziskovalni centri, ki delujejo na področju preprečevanja nasilja nad otroki, mladimi in ženskami ter boja proti temu nasilju ali zaščite pred njim, imajo sedež v eni od držav članic EU ali držav Efte, ki so podpisnice Sporazuma EGP, ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje. Projekt mora vključevati organizacije iz vsaj dveh držav članic EU.

Vrednost razpisa: 25.831.000,00 EUR.

Zneski in deleži financiranja: Do 80% upravičenih stroškov, največ 75.000,00 EUR.

Trajanje projekta: Do 24 mesecev.

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj