Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Ministrstvo za kulturo: Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvene umetnosti, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Predmet razpisa: Ministrstvo bo kulturne projekte, ki bodo izvedeni na področju uprizoritvene umetnosti v letu 2012, podpiralo v skladu z naslednjima dolgoročnima ciljema: spodbujanje kakovostne ustvarjalnosti na področju uprizoritvene umetnosti; spodbujanje kakovostnega dela mladih, šele uveljavljajočih se kadrov na področju uprizoritvene umetnosti.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ali so samozaposleni na področju kulture, vpisani v razvid Ministrstva, ki delujejo na razpisanem področju; ob izpolnjevanju razpisnih pogojev.

Vrednost razpisa: 82.000,00 EUR

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj