Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Ministrstvo za kulturo: Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju intermedijske umetnosti, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Predmet razpisa: Ministrstvo bo kulturne projekte na področju intermedijske umetnosti v letu 2012 podpiralo v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: podpiranje vrhunskih, kakovostnih, izvirnih, prepoznavnih, po izrazu raznolikih in prodornih projektov s področja umetnosti v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru, povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in vrhunske ustvarjalnosti na celotnem območju Slovenije, spodbujanje sodelovanja med nevladnim in javnim sektorjem ter obeh z mednarodnimi partnerji, podpiranje uvrstitev projektov na priznane mednarodno uveljavljene in profilirane festivale in prireditve na referenčnih prizoriščih v tujini, neposredno podpiranje vrhunskih ustvarjalcev in poustvarjalcev ter spodbujanje mobilnosti vrhunskih umetnikov in njihovih del.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji ter samozaposleni na področju kulture, vpisani v razvid Ministrstva, ali posamezniki, ki delujejo na področju intermedijske umetnosti; ob izpolnjevanju drugih razpisnih pogojev.

Vrednost razpisa: 105.000,00 EUR

Zneski in deleži financiranja: Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 70 % predvidenih stroškov oziroma največ 10.000,00 EUR. Izjema sta podpodročji Delovne štipendije, kjer je ta nominalno določena z 8.000,00 EUR bruto, in Gostovanja na referenčnih prizoriščih v mednarodnem prostoru, kjer lahko zaprošeni znesek znaša največ 50 % celotne vrednosti projekta, oziroma 10.000,00 EUR.

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj