Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Ministrstvo za kulturo: Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju likovne umetnosti, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Predmet razpisa: Razpis se nanaša na naslednja področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru na področju likovne umetnosti: - organizacija skupinskih študijsko, tematsko ali problemsko zastavljenih razstavnih projektov; - organizacija preglednih in retrospektivnih monografskih razstav; - avtorski projekti likovnih umetnikov, - delovne štipendije za nadarjene in obetavne likovne umetnike do 35 leta starosti.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo: - pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, - samozaposleni na področju kulture, vpisani v razvid Ministrstva, ali posamezniki, ki delujejo na področju likovne umetnosti in imajo stalno prebivališče v RS, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

Vrednost razpisa: 190.000,00 EUR

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj