Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Ministrstvo za kulturo: Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih glasbene umetnosti, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Predmet razpisa: Razpis se nanaša na področje glasbenega, glasbeno-scenskega, baletnega in folklornega ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin v domačem kulturnem prostoru. Projektni razpis obsega naslednja področja: - produkcija in postprodukcija glasbeno-scenskih, folklornih in baletnih predstav v Sloveniji, - koncertno gostovanje v Sloveniji, - mednarodno koncertno gostovanje v Sloveniji, - naročilo izvirnega glasbenega dela oz. koreografije, - delovna štipendija.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno- umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter samozaposleni na področju kulture, vpisani v razvid Ministrstva za kulturo, ali posamezniki oz. posameznice, ki delujejo na razpisanih področjih in imajo stalno prebivališče v RS, ob izpolnjevanju drugih razpisnih pogojev.

Vrednost razpisa: 150.000,00 EUR

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj