Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Mokronog-Trebelno: Javni razpis za dodeljevanje sredstev za programe na področju kmetijstva, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala Občina Mokronog – Trebelno

Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih ukrepov: 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo; 2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij; 3. Zagotavljanje tehnične pomoči; 4. Investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo tudi organizacije, ki so registrirane za izvajanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, in registrirana stanovska in interesna združenja ter zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.

Vrednost razpisa: 17.000,00EUR

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj