Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Mokronog – Trebelno: Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Mokronog – Trebelno v letu 2012

Predmet razpisa: Občina bo v skladu z Letnim programom športa Občine Mokronog-Trebelno za leto 2012 sofinancirala naslednje programe: športna vzgoja otrok, mladine in študetov, športna rekreacija, kakovostni šport in vrhunski šport, šport invalidov, razvojne in strokovne naloge v športu, obratovanje in uporaba športnih objektov za izvajanje letnega programa športa.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo: - registrirana športna društva, - zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini, - javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, - javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki imajo sedež v občini in delujejo na območju občine za občane občine ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Vrednost razpisa: 18.000,00 EUR

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj