Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Mokronog-Trebelno: Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Mokronog -Trebelno za leto 2012

Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih področij: 1. programi na področju humanitarne dejavnosti; 2. programi za delo z zasvojenimi; 3. preventivni programi; 4. programi, ki so v posebnem interesu občine.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo: - javni socialno varstveni zavodi, - dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov občine, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti, - humanitarne organizacije, zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe ter verske skupnosti, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, - organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih občanov; - invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov občine, - druga društva, ki izvajajo občinske programe na področju socialnega in zdravstvenega varstva ali občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja za občane občine, ob pogoju, da so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju socialnega in zdravstvenega varstva. V primeru, da nimajo ustrezne šifre podrazreda, pa priložijo statut oziroma ustanovitveni akt iz katerega je razvidno, da so registrirani za opravljanje glavne dejavnosti na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki imajo sedež ali podružnico v občini MokronogTrebelno oziroma ne glede na sedež, če je program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane občine, ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Vrednost razpisa: 8.000,00 EUR

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj