Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

MEDIA 2007 – Podpora za mednarodno distribucijo evropskih filmov – „Selektivna“ shema 2013

Predmet javnega razpisa: Cilj „selektivne“ sheme je spodbujanje in podpora širše mednarodne distribucije novejših nenacionalnih evropskih filmov s spodbujanjem kinematografskih distributerjev k vlaganju v promocijo in ustrezno distribucijo nedomačih evropskih filmov. Cilj sheme je tudi vzpostavljanje povezav med sektorjema produkcije in distribucije, s čimer se bo izboljšal konkurenčni položaj nenacionalnih evropskih filmov. Roki za oddajo vlog so 30. novembra 2012, 1. aprila 2013 in 1. julija 2013.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo evropska podjetja, katerih dejavnost prispeva k uresničitvi ciljev programa. Kandidati morajo imeti sedež v eni od naslednjih držav: v eni od 27 držav Evropske unije, v eni od držav EGP, v Švici in na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini (če bodo pogajanja zaključena, sodelovanje te države v programu MEDIA pa formalizirano).

Vrednost razpisa: 12 250 000 EUR.

Zneski in deleži financiranja: Finančni prispevek bo dodeljen v obliki subvencije. Dodeljena finančna podpora v nobenem primeru ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov. Najvišji dodeljeni znesek bo 150 000 EUR na film na državo.

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj