Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

EACEA: MEDIA 2007: Razpis za zbiranje predlogov – Razvoj, distribucija, promocija in usposabljanje - i2i Audiovisual

Predmet razpisa: Namen te podpore je olajšati neodvisnim evropskim producentskim podjetjem dostop do financiranja s strani finančnih institucij s sofinanciranjem dela stroškov po naslednjih postavkah: - zavarovanje avdiovizualnih produkcij: modul 1 – podpira postavko „Zavarovanje“ v proračunu za produkcijo, - jamstvo za opravljeno delo produkcije avdiovizualnega dela: modul 2 – podpira postavko „Jamstvo za opravljeno delo“ v proračunu za produkcijo, - kreditno financiranje produkcije avdiovizualnega dela: modul 3 – podpira postavko „Finančni stroški“ v proračunu za produkcijo. Roka za predložitev predlogov: 7. januar 2013 za projekte, ki se niso začeli pred 1. julijem 2012, 7. junij 2013 za projekte, ki se niso začeli pred 1. decembrom 2012.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo evropska podjetja, katerih dejavnosti prispevajo k doseganju ciljev programa, zlasti pa neodvisna podjetja za produkcijo avdiovizualnega programa. Kandidati morajo imeti sedež v eni od naslednjih držav: 27 držav Evropske unije, države EGP, Švica, Hrvaška, Bosna in Hercegovina (pod pogojem, da so pogajalski postopki zaključeni in je sodelovanje te države v programu MEDIA uradno potrjeno).

Vrednost razpisa: 1.500.000,00 EUR

Trajanje projekta: Do 30 mesecev.

Zneski in deleži financiranja: Finančni prispevek ne sme preseči 50 %–60 % upravičenih stroškov. Znesek podpore se giblje med 5 000 in 50 000 EUR. Najvišji znesek podpore za posamezen projekt je omejen na 50 000 EUR.

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj