Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

EACEA: Evropa za državljane: Akcija 1 – „Aktivni državljani za Evropo“, Ukrep 2.1 – Projekti državljanov (dotacija za projekt)

Predmet razpisa: Ukrep „Projekti državljanov“ je namenjen raziskovanju inovativnih metodologij in pristopov za spodbujanje dejavnega sodelovanja državljanov na evropski ravni ter dialoga med evropskimi državljani in evropskimi institucijami. Na podlagi tega ukrepa bodo podprti različni nadnacionalni in medsektorski projekti, ki neposredno vključujejo državljane. Prednost bodo imeli projekti, namenjeni spodbujanju sodelovanja na lokalni ravni.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo organizacije civilne družbe (ki med drugim vključujejo sindikate, izobraževalne ustanove in organizacije, ki delujejo na področju prostovoljnega dela in ljubiteljskega športa (na primer nevladne organizacije, krovne organizacije, mreže, združenja in zveze, možganski trusti, univerze, verske organizacije)) ali lokalni organi. Projekt mora vključevati organizacije/institucije iz vsaj petih sodelujočih držav, od katerih je vsaj ena država članica EU.

Vrednost razpisa: 1.163,00 000 EUR

Trajanje projekta: Do 12 mesecev.

Zneski in deleži financiranja: Znesek dotacije bo izračunan na podlagi uravnoteženega, podrobno napovedanega proračuna, izraženega v eurih. Odobrena dotacija ne sme presegati 60 % skupnega zneska upravičenih stroškov projekta. Najnižja dotacija bo znašala 100.000,00 EUR. Najvišja upravičena dotacija za projekt v okviru tega ukrepa je 250.000,00 EUR.

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj