Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Vključite se v korporativne prostovoljske akcije

četrtek, 11.12.2014

Korporativno prostovoljstvo je inovativna oblika sodelovanja podjetja z deležniki iz lokalnega okolja. Gre za obliko družbeno odgovornega ravnanja, ki prinaša koristi vsem udeležencem - zaposlenim, podjetju, neprofitnim organizacijam in lokalni skupnosti. Korporativno prostovoljstvo se izvaja s prostovoljskimi programi oz. akcijami podjetij in njihovimi zaposlenimi. Podjetja so tako pripravljena, večinoma za en dan, ponuditi svoje zaposlene, da pridejo v vašo organizacijo in vam pomagajo pri uresničevanju vaših ciljev, vizij.

V gospodarskem sektorju se je v zadnjem obdobju že močno okrepila zavest o priložnosti korporativnega prostovoljstva kot ene izmed sodobnik oblik družbene odgovornosti podjetij. Podjetja oz. delodajalci v vedno večjem obsegu spodbujajo svoje zaposlene, da se vključujejo v prostovoljska dela v dobrobit širše skupnosti. Gre za strateško odločitev in dolgoročno vzpostavljanje pozitivnih odnosov z lokalno skupnostjo, kar prinaša koristi tudi samemu podjetju. In tu je razlog, da podjetja plačajo svojim zaposlenim, da opravijo prostovoljsko delo v lokalni skupnosti.

Udeleženci oz. zaposleni se tako vključujejo v enkratne prostovoljske akcije, ki potekajo v sodelovanju z raznimi društvi, zavodi in drugimi organizacijami. Primeri tovrstnih akcij so: urejanje parka, razdeljevanje oblek in hrane brezdomcem, pleskanje in urejanje prostorov humanitarnega društva, pobiranje jabolk, druženje s starejšimi, pomoč invalidom, urejanje okolice objektov organizacij, druženje z uporabniki različnih programov ...

Prav gotovo se lahko vsi strinjamo, da je delo zaposlenih za korist ljudi in skupnosti mnogo boljša promocija kot plakatno onesnaževanje iz skoraj vsakega kozolca. Podjetje s tem pokaže svojo družbeno odgovornost, zaposleni se med seboj povežejo in utrjujejo svojo pripadnost organizaciji. Prejemniki vloženega prostovoljskega dela, pa naj bo to lokalna skupnost, posamezniki, nevladna organizacija, šola, vrtec, dom za starostnike, pa od dobro organizirane akcije lahko dobijo mnogo več kot urejeno okolico, prebarvane zidove ali nova igrala. Delijo skupno pozitivno energijo in veselje ob končnem rezultatu, kar lahko vodi v dolgoročno partnerstvo.

S svojim društvom ali zavodom se v korporativne akcije vključite tudi vi!

KAKO PRISTOPITI K AKCIJI?

Koraki za izpeljavo uspešne korporativne prostovoljske akcije:

1. Poglejte pluse in minuse za korporativno prostovoljstvo v vaši organizaciji:

 • Ali lahko s tem pridobite nekaj, kar bi bila nadgradnja vašemu delu oz. kar drugače ne bi uspeli narediti sami?
 • Ali zaposleni verjamejo v potrebe korporativnega prostovoljstva in dodano vrednost , ki ga lahko prinese?
 • Imate dovolj človeških virov za organizacijo, koordinacijo korporativnih prostovoljcev?
 • Ali ste sigurni, da vas to delo ne bo odvrnilo od poslanstva organizacije?

2. Pripravite

 • seznam del, ki so potrebna v organizaciji in jih lahko opravimo z enodnevno korporativno prostovoljsko akcijo (npr. pleskanje, barvanje ograje, zidu, igral, sajenje, pobiranje poljščin …) in seznam možnih terminov;
 • spisek potrebnega materiala in orodja za korporativno prostovoljsko akcijo
 • spisek občasnih del in storitev, ki bi jih lahko opravili zaposleni posameznega podjetja (delitev hrane, pomoč pri vzpostavitvi spletne strani, druženje z uporabniki …);
 • število prostovoljcev, ki jih potrebujete oz. lahko sprejmete
 • možnost akcije, kjer bi se vključili tudi družinski člani zaposlenih;
 • določite kontaktno osebo, ki bo skrbela za koordinacijo in organizacijo;
 • možnost malice za prostovoljce;
 • in ali bo vodstvo organizacije prisotno če ne, kdo bo organizacijo predstavil.

Da bo učinek prostovoljskega dela kar največji in v zadovoljstvo korporativnih prostovoljcev, podjetja in prostovoljskih organizacij - prejemnikov pomoči, je treba sodelujočim predstaviti problem, cilje in način dela ter dejansko osmisliti njihovo početje.

Kaj naj vsebuje ponudba korporativne prostovoljske akcije:

 • kratek opis poslanstva in dela vaše organizacije;
 • opis korporativne prostovoljske akcije v vaši organizaciji, fotografija je dobrodošla;
 • kaj bi akcija obsegala - lahko tudi fotografirate;
 • zakaj je potrebna, komu bodo prostovoljci s tem pomagali;
 • kontaktno osebo, telefonsko številko, e-naslov;
 • kakšne materiale in orodja bi potrebovali (če jih nimate sami) in finančna ocena stroškov za podjetje;
 • vključenost uporabnikov;
 • število prostovoljcev, ki jih lahko naenkrat sprejmete oz. potrebujete.

Ponudbo korporativne akcije vpišite na spletno stran Moja družba: http://www.mojadruzba.si/2013-04-03-13-45-08/predlog-korporativne-akcije

Ponudbo akcije lahko vpišete skozi celo leto 2015.

Ponudbe že vpisanih akcij si lahko ogledate na povezavi: http://www.mojadruzba.si/2013-04-03-13-45-08/registrirane-organizacije

Poiščite nas tudi na FB: https://www.facebook.com/KorporativnoProstovoljstvo

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki: 041/925-405, 07/39 39 31107/39 39 311 in e-naslovu majazun@gmail.com. Kontaktna oseba: Maja Žunič Fabjančič.

Akcija promocije korporativnega prostovoljstva med podjetji in NVO poteka na nacionalni ravni, v sodelovanju dvanajstih regijskih stičišč in Slovenske filantropije. Akcija poteka z namenom ozaveščanja ter povezovanja nevladnega in gospodarskega sektorja.

Dokumenti

‹ nazaj