Regijski NVO center

Območje:

Občina Ribnica: Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja v občini Ribnica v letu 2024

Rok za prijave: do 22. aprila 2024

več ›

Občina Trebnje: Javni poziv za sofinanciranje organizacije in izvedbe kmečke tržnice v Občini Trebnje v letu 2024

Rok za prijave: do 22. aprila 2024 do 15. ure

več ›

Občina Kočevje: Javni razpis za sofinanciranje programov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje za leto 2024

Rok za prijave: do 24.4.2024

več ›

MO Novo mesto: Javni razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2024, 2. razpisni rok

Rok za prijave: do 29. aprila 2024

več ›

Občina Ribnica. Javni razpis za sofinanciranje programov socialno-humanitarne dejavnosti v občini Ribnica v letu 2024

Rok za prijave: do 29. aprila 2024

več ›

Občina Mirna: Javni razpis o sofinanciranju javnih prireditev v občini Mirna za leto 2024

Rok za prijave: do 30. aprila 2024 do 13. ure

več ›

Občina Trebnje: Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov v Občini Trebnje v letu 2024

Rok za prijave: do 30. aprila 2024 do 15. ure

več ›

Občina Ribnica: Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2024

Rok za prijavo: do 2. maja 2024 do 12. ure

več ›

Občina Semič: Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič v letu 2024

Rok za prijave: do 6. maja 2024

več ›

Občina Semič: Javni razpis za sofinanciranje športnih vsebin izvajalcev letnega programa športa na območju Občine Semič v letu 2024

Rok za prijave: do 6. maja 2024

več ›

1 2 3 4 5