Regijski NVO center

Območje:

Občina Mokronog-Trebelno: Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma in prireditev v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2023

Rok za prijave: do 12. aprila 2023 do 17. ure

več ›

Občina mokronog-Trebelno: Javni poziv za sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2023

Rok za prijave: do 12. aprila 2023 do 17. ure

več ›

MO Novo mesto: Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za leto 2023

Rok za prijave: do 14. aprila 2023

več ›

Občina Trebnje: Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Trebnje za leto 2023

Rok za prijave: do 14. aprila 2023

več ›

Občina Šmarješke Toplice: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Šmarješke Toplice za leto 2023

Rok za prijave: do 14. aprila 2023

več ›

Občina Šmarješke Toplice: Javni razpis za dodeljevanje sredstev za PRIREDITVE in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Šmarješke Toplice za leto 2023

Rok za prijave: do 15. aprila 2023 do 15. ure

več ›

Občina Trebnje: Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov v Občini Trebnje v letu 2023

Rok za prijave: do 17. aprila 2023

več ›

Občina Ribnica: Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Ribnica v letu 2023

Rok za prijave: do 17. aprila 2023

več ›

Občina Loški Potok: Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Loški Potok za leto 2023

Rok za prijave. do 17. aprila 2023 do 14. ure

več ›

Občina Loški Potok: Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Loški Potok za leto 2023

Rok za prijave: do 17. aprila 2023 do 14. ure

več ›

1 2 3 4 5