Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Območje:

Občina Straža: Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za leto 2021

Rok za prijave: do 31. maja 2021

več ›

Slovenski regionalno razvojni sklad: Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij –PF1,PF3

Rok za prijavo: do 6. aprila, 3. maja in 7. junija 2021

več ›

Občina Metlika: Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Metlika za leto 2021

Rok za prijave: do vključno 15. junija 2021

več ›

Občina Straža: Javni razpis za sofinanciranje pokroviteljstva in donatorstva v občini Straža za leto 2021

Rok za prijavo: do porabe sredstev

več ›

Občina Sodražica: Javni razpis za pokroviteljstvo Občine Sodražica za leto 2021

Rok za prijave: do 31. avgusta 2021

več ›

Občina Mirna: Javni razpis o sofinanciranju javnih prireditev v občini Mirna za leto 2021

Rok za prijave: do 31. avgusta 2021

več ›

MO Novo mesto: Javni poziv Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje mednarodnih in medobčinskih prireditev, ki imajo pomen za turistično promocijo občine za leto 2021

Rok za prijave: do 25. januarja 2021 (prvi razpisni rok) oz. 1. oktobra 2021

več ›

MO Novo mesto: Javni poziv Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje programov za oživljanje mestnega jedra za leto 2021

Rok za prijavo: do 25. januarja 2021 (prvi razpisni rok) oz. 1. oktobra 2021

več ›

MO Novo mesto: Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju županovega pokroviteljstva v Mestni občini Novo mesto v letu 2021

Rok za prijave: do 15. novembra 2021

več ›

Občina Metlika: Javni razpis za sofinanciranje prireditev in pokroviteljstev v Občini Metlika v letu 2021

Rok za prijavo: do 15. novembra 2021

več ›

1 2 3 4