Regijski NVO center

e-Knjižnica

Območje:

SAZAS

sreda, 1.6.2011

Združenje SAZAS, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Zveza kulturnih društev Slovenije, Zveza društev upokojencev Slovenije in Zveza kulturnih društev Ljubljana so 13. aprila 2011 podpisali Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v...

več ›

Gradiva iz izobraževanj Regijskega NVO centra za NVO, 2011

četrtek, 14.4.2011

V priponkah so na voljo gradiva z delavnic in predavanj, ki jih v okviru aktivnosti Regijskega NVO centra organiziramo v letu 2011.

več ›

Zakon o prostovoljstvu

četrtek, 14.4.2011

Zakon opredeljuje prostovoljsko delo kot brezplačno aktivnost posameznika, ki jo ta opravlja v dobro drugih ali v splošno družbeno korist.

več ›

Pravna sredstva na področju varstva okolja - Priročnik za nevladne organizacije in civilne iniciative (2010, PIC)

sreda, 23.3.2011

Pravni vidik in možni ukrepi na področju varovanja okolja

več ›

Smernice za transparentno delovanje in vzpostavitev integritete v nevladnih organizacijah (2010, Integriteta)

sobota, 1.1.2011

Integriteta - društvo za etičnost javnega delovanja je v sodelovanju s Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij decembra lani izvedlo delavnico o korupciji med nevladnimi organizacijami

več ›

Publikacije za NVO (CNVOS)

sobota, 1.1.2011

CNVOS za nevladne organizacije pripravlja tematsko zanimive vsebine, ki odpirajo teme kot so: pridobivanje evropskih in drugih sredstev, kako napisati dober projekt, mreženje nevladnih organizacij, prostovoljstvo, kodeks dobrih praks ...

več ›

Priročnik skupaj za skupnost - Priročnik o sodelovanju med občinami in nevladnimi organizacijami (2010, CNVOS)

sobota, 1.1.2011

S pobudo Moja družba želimo spodbuditi razmišljanja o pomenu nevladnih organizacij, še zlasti pa poudariti pomen krepitve njihovega sodelovanja z občinami. Čeprav se naloge nevladnih organizacij razlikujejo od tistih, ki jih imajo občine, in je različen tudi njihov status, pa je...

več ›

Načrtovanje projektov in projektno delo

sobota, 1.1.2011

Projektno razmišljanje nam omogoča izboljšati učinkovitost, pridobiti finančna sredstva in strukturirati naše delo.

več ›

Zbirka dobrih del

sobota, 1.1.2011

Povečajte si možnost za pridobivanje prostovoljcev!

več ›

Organizacija dogodkov

sobota, 1.1.2011

Govoriti o organizaciji dogodkov je enako kot govoriti o vzgajanju rož - dve nista enaki, vsaka ima svoje značilnosti, ki zahtevajo specifična ravnanja

več ›

1 2 3 4