Regijski NVO center

e-Knjižnica

Območje:

Ustanove

sobota, 1.1.2011

Ustanova je na določen namen vezano premoženje. Namen ustanove mora biti splošnokoristen ali dobrodelen in praviloma trajen. Ustanova lahko opravlja dejavnost, ki je nujna za uresničitev namena, za katerega je ustanovljena, ali je namenjena njeni promocij...

več ›

Zavodi

sobota, 1.1.2011

Zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni...

več ›

1 2 3 4