Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Območje:

Občina Mokronog-Trebelno: Javni poziv za sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet drugih razpisov

Rok za prijave: do preklica

več ›

Občina Semič: Občina Semič: Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo-Čebelarska nadzorna naprava z vremensko postajo

Rok za prijavo: do 25. januarja 2022

več ›

Občina Kočevje: Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Kočevje za leto 2022

Rok za prijavo: do 10. februarja 2022

več ›

Občina Sodražica: Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica za leto 2022

Rok za prijave: do 11. februarja 2022 do 10. ure

več ›

Občina Sodražica: Javni razpis za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture društev v Občini Sodražica za leto 2022

Rok za prijave: do 11. februarja 2022 do 10. ure

več ›

Občina Sodražica: Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2022

Rok za prijave: do 11. februarja 2022 do 10. ure

več ›

Občina Ribnica: Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja v občini Ribnica v letu 2022

Rok za prijave: do 21. februarja 2022

več ›

Občina Ribnica: Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2022

Rok za prijave: do 25. marca 2022

več ›

Občina Sodražica: Javni razpis za sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2022

Rok za prijave: do 15. aprila 2022 do 12:31

več ›

MO Novo mesto: Javni razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2022

Rok za prijave: do 1. maja 2022 (drugii razpisni rok)

več ›

1 2