Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Območje:

Občina Straža: Javni razpis za sofinanciranje pokroviteljstva in donatorstva v občini Straža za leto 2020

Rok za realizacijo: do porabe sredstev

več ›

Iščemo Naj prostovoljke, prostovoljce in projekte leta 2019!

Rok za prijave: 30. marec 2020

več ›

Razpis garancij in posojil Garancijske sheme za Dolenjsko 2019

Rok za oddajo: 31. 3. 2020 ob 00:00

več ›

Občina Loški Potok: Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v občini Loški Potok za leto 2020

Rok za prijave: 31. marec 2020

več ›

Občina Straža: Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev, ki jih izvajajo turistična društva iz Občine Straža za leto 2020

Rok za prijave: 3. april 2020

več ›

Občina Straža: Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v Občini Straža za leto 2020

Rok za prijave: 3. april 2020

več ›

Občina Straža: Javni razpis za financiranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža za leto 2020

Rok za prijave: 3. april 2020

več ›

Ustvarjalna Evropa / podprogram MEDIA: Promocija evropskih avdiovizualnih del na spletu v letu 2020

Rok za prijavo 7. 4. 2020

več ›

Občina Trebnje: Javni poziv za izbiro organizatorja praznovanja "Praznik občine Trebnje 25. junij"

Rok za prijavo: 10. april 2020

več ›

Občina Trebnje: Javni poziv za izbiro organizatorja praznovanja spominskega Baragovega dneva v občini Trebnje v letu 2020

Rok za prijave: 10. april 2020

več ›

1 2 3 4